Угода користувача

Сайт novimedia.com.ua (далі – «Портал») надає послуги на умовах, описаних в цьому документі. Угода може бути змінена без попереднього повідомлення. Поточна версія користувацької угоди доступна за адресою https://novimedia.com.ua/uhoda-korystuvacha/ . Моментом укладення цієї користувацької угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача (продавця) з Порталом. Цим користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї користувацької угоди.

Опис послуг

Портал надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватися, створювати на Порталі облікові записи та власні Сторінки на яких вони можуть опублікувати інформацію про представлену ним компанію: контактну інформацію; інформацію про товари та послуги, що пропонуються компанією; іншу інформацію про компанію.

Вартість послуг

Послуги з реєстрації, створення на Порталі облікового запису та власної Сторінки, а також додаткові послуги надаються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією Порталу на умовах, які опубліковані в розділі «Тарифи» на сторінці https://novimedia.com.ua/#taryfy

Обов’язки користувача

При реєстрації користувач повинен надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація Порталу має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг.

Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

Користувач не має права здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Порталу та є його недобросовісним використанням.

Обмеження на вміст

Інформація, поширення якої заборонено чинним законодавством України або чинними правилами, може бути видалена адміністрацією порталу без попередження.

Перелік товарів, послуг, видів діяльності та іншої інформації, забороненої до публікації на порталі:

– Інформацію, що порушує авторські права третіх осіб, патентне право, комерційну таємницю, копії сайтів або окремо взяті сторінки, зображення і тексти, розміщені в інтернеті, якщо копіювання заборонено власниками оригіналів.

– Матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб.

– Матеріали, які містять документально не підтверджені звинувачення на адресу людини або групи людей.

– Послуги гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок. Товари з наявністю надприродних характеристик, здатні впливати на духовний світ, майно, благоустрій.

– Торгівля тютюновими виробами або їх замінниками, а також їх виробництво.

– Алкогольні вироби.

– Інформацію про товари і послуги, які підлягають обов’язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій.

Адміністрація Порталу не здійснює обов’язкову перевірку інформації, яка розміщується користувачами на Порталі.

Адміністрація Порталу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.

Адміністрація Порталу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Порталу, так і іншими можливими способами.

Вся розміщена користувачами на Порталі інформація вважається власністю розмістивших її користувачів до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Порталу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

Добросовісна робота з покупцями на Порталі

Всі користувачі Порталу зобов’язані добросовісно виконувати свої зобов’язання перед покупцями, зокрема користувачі Порталу зобов’язуються:

– своєчасно обробляти відповідні замовлення та звернення покупців щодо товарів/послуг користувача, інформація про які розміщена на Порталі;

– своєчасно інформувати покупців про неможливість поставки відповідного товару/надання послуги в узгоджені сторонами терміни з обов’язковим зазначенням причин та уточненням термінів виконання своїх зобов’язань перед покупцем;

– своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на отримані від покупців скарги, претензії та пропозиції, пов’язані з діяльністю користувача на Порталу;

– виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) при придбанні ними товарів/послуг на Порталі. Зокрема користувачі Порталу зобов’язані на вимогу покупця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови що товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ про покупку даного товару. Якщо на момент обміну аналогічного товару, який би задовольняв вимоги покупця, немає в продажу, покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад сплачені грошові кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Не підлягають обміну (поверненню) наступні товари: продовольчі товари, лікарські засоби, предмети сангігієни, парфюмерно-косметичні вироби, зубні щітки, гребні, гребінці і щітки масажні, білизна натільна, товари в аерозольній упаковці, друковані видання (перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) на підставах, зазначених вище, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF ;

– надавати покупцям документ, який підтверджує купівлю товару/послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний або касовий чек, квиток, талон або інший документ. Документ повинен в обов’язковому порядку містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови.

У разі порушення користувачем Порталу вищевикладених правил добросовісної роботи з покупцями, Адміністрація Порталу залишає за собою право обмежити пріоритет показу інформації про товари/послуги користувача на Порталі, обмежити доступ до інформації про товари/послуги користувача на Порталі до моменту усунення користувачем порушень або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг, оскільки своїми діями Користувач завдає шкоди діловій репутації Порталу.

Обмеження відповідальності

Послуги на Порталі надаються «як є». Адміністрація Порталу не гарантує збереження профілю користувача і розміщеної користувачем на Порталі інформації.

Користувачам Адміністрація Порталу гарантує періодичне збереження (резервування) інформації, розміщеної користувачем на Порталі. Адміністрація Порталу докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами платних пакетів, але не гарантує її збереження в разі настання форс-мажорних обставин.

Адміністрація Порталу не здійснює перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за відповідність інформації чинному законодавству України.

Користувачі та покупці розуміють і повністю погоджуються з тим, що:

– Адміністрація Порталу не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення.

– Адміністрація Порталу докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

– Адміністрація Порталу не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам користувача і надаватись безперервно і безпомилково;

– Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп’ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу;

Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами без попередження, в разі:

– отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

– вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем на Порталі;

– іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних та фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

– виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Порталі відповідно до даної угоди.

Адміністрація Порталу має право в односторонньому порядку розірвати договір і припинити надання послуг якщо користувачі після отримання 3-х попереджень про порушення, повторно опублікували інформацію, заборонену для розміщення на порталі.

Адміністрація Порталу має право заблокувати доступ до розміщеної користувачами інформації на Порталі на власний розсуд, надавши користувачу відповідне обґрунтування.

Додаткові платні послуги

Додаткові платні послуги надаються на умовах Договору-оферти про надання послуг, який розміщений на сторінці https://novimedia.com.ua/dohovir-oferta/

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Порталу описана на сторінці https://novimedia.com.ua/polityka-konfidentsijnosti/